Psychomotorische therapie voor volwassenen

Niet alléén praten maar vooral veel doen!

Binnen psychomotorische therapie wordt er gewerkt met behulp van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte oefeningen. Hierbij kan je denken aan bewegen, sport, spel, maar ook relaxatie.

Het doel van pmt is om psychische klachten te verminderen, weg te nemen of er anders mee om te leren gaan.

De psychomotorisch therapeut kijkt onder andere naar het bewegingsgedrag binnen de aangeboden activiteiten en zal vanuit daar zijn expertise inzetten om een passende behandeling aan te bieden.

Wanneer is PMT geschikt?

Stress gerelateerde klachten

Binnen PMT kan er op verschillende manieren geoefend worden om stress gerelateerde klachten te verminderen of om er anders mee om te gaan.

Voorbeelden van stress gerelateerde klachten; moeheid, gespannen zijn, sneller emotioneel zijn (geïrriteerd, boos, huilen) somberheid, vergeetachtigheid slaapproblemen, hoofdpijn maagklachten, nek- of rugklachten sneller verkouden of grieperig.

Ook wanneer er sprake is van een burn-out kan PMT uitkomsten bieden.

Psychische klachten

Binnen PMT kan er op verschillende manieren geoefend worden om psychische klachten te verminderen of om er anders mee om te gaan.

Voorbeelden van psychische klachten kunnen zijn; agressie problematiek, woede aanvallen, impulsief gedrag, depressiviteit, somberheid , angsten .

Het is ook mogelijk PMT in combinatie met andere behandelingen te volgen, stel dat u al in behandeling bent bij een psycholoog bestaan er mogelijkheden om een aantal sessies lichaamsgericht te werken.

Problemen op het sociale vlak

Heb je moeite om voor jezelf op te komen? Heb je moeite om uit te leggen wat je voelt? Of wat er in je om gaat? dan is PMT ook geschikt om in te zetten

PMT kan zinvol zijn bij mensen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum, ADHD, ADD, ODD en hier anders mee willen leren om gaan

Cor (psychomotorisch therapeut) heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan met mensen met een LVB (lichtverstandelijke beperking) en bijkomende problematiek. PMT blijkt vaak erg hulpvol en passend te zijn

Hoe ziet een PMT traject voor volwassenen er uit?

Kennismaken & intake

In deze fase wordt er kennisgemaakt. De hulpvraag en klacht wordt besproken. Aan de hand daarvan wordt er gekeken hoe en wanneer we kunnen starten met de behandeling.

Oefenen, ervaren en ontdekken

Er wordt een behandelplan met maatwerk doelen opgesteld. Aan de hand daarvan worden er sessies ontworpen, waarbij er binnen activiteiten aan de doelen wordt gewerkt.

Evaluatie

Er vinden regelmatig evaluaties plaats om te kijken of we op de goede weg zijn en zo nodig worden doelen bijgesteld of aangepast.

Ook wordt de vorm regelmatig tegen het licht gehouden zodat er zo gericht mogelijk gewerkt kan worden.

Wil je meer informatie? Of aanmelden voor een behandeling? Neem dan contact op door te bellen of via de mail.

Naar contactgegevens