Psychomotorische therapie voor kinderen en jongeren

 Psychomotorische therapie (PMT) is een "doe" behandeling en geschikt voor kinderen en jongeren. 

Door verschillende actieve activiteiten leert het kind of de jongere lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen. Hierbij wordt het kind of de jongere letterlijk in beweging gebracht of juist stilgezet binnen dat wat binnen de activiteit wordt ervaren. Het letterlijk doen en ervaren binnen activiteiten staat voorop. Naast de actieve vormen kunnen ontspanningsoefeningen en relaxatie ook deel uit maken van de behandeling. 

Er wordt geoefend met woorden geven aan lichaamssignalen en gevoelens en deze te begrijpen. Als dit lukt kan er geoefend worden om tot nieuwe inzichten, ervaringen en gedrag te komen en de transfer te maken naar thuis, school, stage of werk. 

Voor welke kinderen of jongeren is PMT geschikt?

PMT is geschikt voor kinderen en jongeren die problemen ervaren in het functioneren binnen het dagelijks leven.

Gedragsproblemen

Externaliserend gedrag zoals vijandig, oppositioneel opstandig, ongehoorzaam en agressief gedrag.

“Pim, een jongen van 10 jaar, vraagt veel aandacht van de leerkracht. Als de leerkracht hem niet direct aandacht geeft, wordt hij boos. Hierbij is hij dreigend en agressief tegen andere leerlingen en de leerkracht. Eenmaal werd hij zo boos dat hij een andere leerling bij de keel heeft gegrepen. Toen de leraar ze uit elkaar wilde halen liep de leerkracht ook een verwonding op.”

Emotionele problemen

Internaliserend gedrag zoals; schuw, stil en teruggetrokken gedrag, passief, angstig, verdrietig, somber, negatief zelfbeeld, laag gevoel van competentie.

Een voorbeeld: “Jasin is een jongen van 9 jaar. Pas geleden is zijn moeder gestorven. Hij is erg afwezig, kijkt veel naar buiten en komt niet tot werken. Het lukt de leerkracht niet om tot hem door te dringen en hij komt moeilijk tot werken. Jasin praat thuis en op school niet over zijn verdriet ”

Sociale problemen

Sociaal onvaardig gedrag, zwak sociaal inzicht, weinig inlevingsvermogen, sociale angst, sociaal geïsoleerd, problemen in de omgang met andere kinderen, ruzie maken.

Een voorbeeld vanuit de praktijk: “Esmé is 9 jaar, een beetje druk en motorisch niet zo handig. In de pauze op school wil ze graag met de andere kinderen mee spelen. Ze mag niet mee doen. Ze wordt boos en gaat andere kinderen dwarszitten wat tot gevolg heeft dat ze de volgende keer weer niet mee mag doen.”

Hoe ziet een PMT traject voor kinderen of jongeren er uit?

Kennismaken & intake

In deze fase wordt er kennisgemaakt. De hulpvraag wordt besproken. Dit gebeurt soms alleen met het kind maar ook samen met de ouder/opvoeder of leerkracht. Het is altijd afhankelijk van de problematiek of hulpvraag. Aan de hand daarvan wordt er gekeken hoe en wanneer we kunnen starten.

Oefenen, ervaren en ontdekken

Er wordt een behandelplan met maatwerk doelen opgesteld. Aan de hand daarvan worden er sessies ontworpen, waarbij er binnen activiteiten aan de doelen wordt gewerkt. Dit wordt gedaan door sport, spel, bewegen en stil staan.

Evaluatie

Er vinden tussenevaluaties plaats om te kijken of we op de goede weg zijn en zo nodig worden doelen, bijgesteld of aangepast. Aan het eind van het traject vindt een eindevaluatie plaats. Ouders/verzorgers worden betrokken bij het traject. Soms kan dit actief zijn binnen de sessies, dit is geheel afhankelijk van wat het kind nodig heeft.

Meer informatie? Of aanmelden voor een PMT behandeling? Neem dan contact op door te bellen of via de mail.

Naar contactgegevens