Vergoeding voor volwassenen:  

PMT valt onder de vaktherapie en wordt soms vergoed door een aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u kijken op zorgwijzer. En vraag altijd uw verzekering naar de mogelijkheden. 

Jeugd tot 18 jaar: 

Voor jeugd tot 18 jaar is mogelijk de zorg vergoed te krijgen door uw gemeente (gemeenten in de provincie Groningen). Wij zijn gecontracteerd via Zorgbuurderij de Heemen. 

Het is ook mogelijk om zelf de behandeling te bekostigen.