Ik ben Cor Slager, psychomotorisch therapeut bij Arxplore. 
Op mijn 19e besloot ik mijn jongensdroom achterna te gaan door beroepsmilitair te worden. Na 4 leerzame jaren bij het Korps Mariniers heb ik besloten de dienst weer te verlaten. Ik heb veel van de wereld mogen zien. Ik ben in 2006 gestart met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. En heb ervaring opgedaan met diverse doelgroepen, zowel in het begeleiden als behandelen in verschillende rollen. Ik heb ervaring met LVB (jongeren en volwassenen) en stoornissen en gedragsproblemen zoals;  ASS-problematiek, AD(H)D, ODD, maar ook stress, SOLK en verslavingsproblematiek. 
 
Cliënten waar ik mee werk omschrijven mij als betrouwbaar, flexibel en humoristisch. Ik vind het belangrijk om binnen de behandeling naast de client te staan, om zo samen te werken binnen de hulpvraag. 
 
Naast mijn werk in de hulpverlening ben ik werkzaam geweest in de buitensport om dit als middel in te zetten. 
Vanuit een persoonlijke overtuiging dat bewegen, natuur en het buiten zijn mensen letterlijk en figuurlijk in beweging kan brengen om te leren, heb ik me zo verdiept in het inzetten van sport, bewegen en de natuur als middel binnen de hulpverlening. Sinds begin 2021 ben ik geregistreerd psychomotorisch therapeut.
 
 Ik heb de volgende studies afgerond:
  • Sociaal pedagogisch werk ( mbo 4, Noorderpoortcollege Groningen )
  • Hogere opleiding voor buitensportinstructeur en outdoormanagement (3 jarige HBO , Hanze Hogeschool Groningen)
  • Postgraduaat Adventure Education (2 jarige HBO , Odisee Hogeschool Brussel )
  • Bachelor Psychomotorische therapie en bewegingsagogie (4 jarige HBO, Windesheim hogeschool Zwolle)

Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd om mij te blijven ontwikkelen waaronder: 

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Affectregulerende vaktherapie
  • Medic First Aid (EHBO) en BHV
  • Rots en water weerbaarheid
  • diverse verdiepingscursussen over;  verslaving, seksualiteit, (kinder)mishandeling, de meldcode huiselijk geweld, signs of safety 

Ik ben tevens geregistreerd als SKJ jeugd- en gezinsprofessional