Visie:

Arxplore helpt om je innerlijke kompas te hanteren en creëert mogelijkheden richting het pad die jij wilt bewandelen.

Dit doen we vanuit een veilige setting vanuit waar we gaan onderzoeken hoe we kunnen ondersteunen om de klacht te verminderen of weg te nemen. Bij Arxplore kan men experimenteren met ander of nieuw gedrag. We gaan op zoek naar wat voor de hulpvrager werkt en passend is! Dit doen we altijd "samen" met de hulpvrager.

Het kompas staat symbool voor het richting geven aan je denken, voelen en handelen. En hiermee binnen de hulpverlening te oefenen, ervaren, ontdekken. Dit doen we door psychomotorische therapie (PMT) in- en outdoor. We gaan letterlijk aan de slag door te doen!

Wij willen beschikbaar zijn voor kinderen, (jong) volwassenen die onze hulp nodig hebben, omdat het bijvoorbeeld (even) niet zelf lukt op school, thuis of op het werk. Bij Arxplore zul je zowel cognitief als lichamelijk in beweging worden gebracht om te werken aan jouw klacht of problematiek.

Waarom de naam Arxplore:

Arxplore is een vervoeging van twee woorden. De “Arx” betekent in het Latijn “burcht” of “toevluchtsoord”. Deze locatie was in de Romeinse tijd gelegen op de top van de noordelijkste heuvel in het Capitool.  “Xplore” is een afgeleide van "Explore" en staat voor verkennen of ontdekken.

Deze vervoeging staat voor ontdekken en verkennen van je mogelijkheden binnen een gecontroleerde en veilige omgeving. De volgende stap is om het geleerde toe te passen in de praktijk. Binnen Arxplore willen we hier samen met de deelnemer vorm aan geven.

Als je altijd blijft doen wat je altijd al deed krijg je nooit wat je nooit deed!