Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarin bewegings en lichaamsgerichte interventies gebruikt worden als ‘middel’ om tot gedragsveranderingen te komen. Doen, ervaren en ontdekken staan centraal binnen deze behandelvorm. Het doel is om psychosociale klachten te verminderen of weg te nemen.  De ervaring die iemand opdoet tijdens de therapie leert hij in het dagelijks leven toepassen. 

Bij Arxplore zetten we PMT in gecombineerd met andere behandelvormen zoals;  Adventure Therapie (AT) en  Acceptance and Commitment Therapy afgekort ACT.

Binnen AT speelt de natuurlijke omgeving (buiten) en belangrijke rol. Dit blijkt vaak een waardevolle toevoeging binnen de behandeling. 

Acceptance and Commitment Therapy  

ACT is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie.  ACT helpt je om de gedachten en emoties die je hebt te accepteren en te omarmen in plaats van het gevecht met ze aan te gaan. 

Voor wie is PMT geschikt

PMT kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen en kan individueel worden aangeboden, maar bijvoorbeeld ook in het gezin.

PMT vindt zowel individueel als in een groep plaats

Wat zijn voorbeelden wanneer PMT geschikt kan zijn:

  • Als je wilt leren omgaan met spanning
  • Als je snel agressief of boos wordt
  • Als je stress beter wilt herkennen en hanteren
  • Als je moeite hebt met je gevoelens te tonen
  • Als je goed voor jezelf wilt leren opkomen
  • Als je angstig bent
  • Als je moeite hebt met aangeven van grenzen
  • Als je depressieve klachten wilt verminderen

Hoe wordt er gewerkt binnen PMT?

Er wordt samen met cliënt (hulpvrager) gekeken naar je de klacht. Hierbij zet de psychomotorisch therapeut (PMT’ er) zijn deskundigheid in. PMT is maatwerk, zoals ieder mens uniek is zal de PMT daar op afgestemd moeten worden. Dit doen we altijd vanuit de samenwerking op een gelijkwaardige wijze.

Door de verschillende activiteiten leert de cliënt lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen. Hierbij wordt je letterlijk in beweging gebracht of wordt je juist stil gezet binnen dat wat je in de activiteit ervaart. Het letterlijk doen en ervaren binnen activiteiten staat voorop. Er wordt geoefend met woorden geven aan je klacht en deze voor jezelf te begrijpen. Als dit lukt kan er geoefend worden om tot nieuwe inzichten, ervaringen en gedrag te komen.

Weerbaarheid, assertiviteit en sociale vaardigheden

Naast therapie geven we trainingen op gebied van sociale vaardigheden, assertiviteit en weerbaarheid. Binnen deze trainingen wordt ook gebruik gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen.

Het stellen van doelen vormt een onderdeel binnen weerbaarheidstrainingen.